Aurinkokeinu

Tutkimukset

Savonia – Ammattikorkeakoulun fysioterapian koulutusohjelman opiskelija Eeva Toivanen on vuonna 2005 tehnyt kvalitatiivisen, empiirisen tutkimuksen Aurinkokeinun käyttökokemuksista Kuopion Tammenkoti Oy:ssä  dementoituneiden asukkaiden hoidossa. Tiedonkeruumenetelmänä on ollut hoitohenkilökunnan teemahaastattelu (focused group interview).

Tutkimustulosten perusteella Aurinkokeinun käyttökokemukset ovat olleet dementoituneiden asukkaiden hoidossa hyviä. Aurinkokeinun käyttö vaikutti asiakkaiden toimintakykyyn. Fyysisesti Aurinkokeinussa keinuminen oli stimuloinut hermolihastoimintaa kuten reisilihasten voimaa ja tasapainon hallintaa.

Aurinkokeinuun pääseminen itsenäisesti oli vaatinut asukkaalta riittävän fyysisen toimintakyvyn lisäksi tilan ja esineen hahmottamiskykyä. Psyykkisesti keinuntaliike loi rauhoittavia vasteita ja lievensi sairaudessa ilmeneviä non-kongitiivisia käytösoireita. Tulosten mukaan sosiaalinen toiminta ja ympäristön seuraaminen olivat lisääntyneet asukkaiden keskuudessa Aurinkokeinun käytön avulla. Asukkaat olivat osallistuneet myös virikkeelliseen oheistoimintaan Aurinkokeinusta käsin. Toiminnan aikana dementoituneilla asukkailla oli mm. stimuloitunut muistoja heidän elämästään ennen sairastumista.

 

Aurinkokeinu oli Kuopion Tammenkodissa koettu paremmaksi vaihtoehdoksi dementoituneiden kuntouttavassa hoidossa ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä kuin perinteinen jalaskeinu. Keinumiseen liittyvät tapaturmat kuten kaatumiset ja raajojen haavoittumiset olivat vähentyneet olennaisesti. Suuri osa asukkaista oli oppinut käyttämään Aurinkokeinua lähes päivittäin, erityisesti osallistuessaan sosiaalisiin toimintoihin ja rauhoittumistarkoituksessa. Tutkimuksen mukaan dementoituneiden asukkaiden kuntouttavaa hoitoa voi jatkossa edistää liittämällä Aurinkokeinu-toimintaa lääkkeettömän terapian oheistoiminnan osaksi.

Jyväskylässä Palvelukeskus Metsolassa, joka on Kuurojen Palvelusäätiön Jyväskylän toimipiste, ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijatyönä tehty tutkimusta aistien aktivoinnista kuuroille. Tutkimuksen mukaan suositellaan Aurinkokeinua mustavalkohuoneeseen tasapainoaistin aktivointiin.

AURINKOKEINU
YONAWOOD

Y-tunnus 2715415-7

Helena Kaltiainen
tel. 040 593 6163

Joona Kaltiainen
tel. 040 533 7420

aurinkokeinu@outlook.com

 

WhatsApp -viesti
Lähetä